ด่วนมาก! บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ป.ตรี ทุกสาขาหลายอัตรา บัดนี้ – 25 เมษายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก! บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ป.ตรี ทุกสาขาหลายอัตรา บัดนี้ – 25 เมษายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทํางานเป็นลูกจ้าง (มีกําหนดเวลาจ้าง) เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง
ด้วยฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทํางานเป็น ลูกจ้าง (มีกําหนดเวลาจ้าง) คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจํา ส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ทําสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี ได้รับอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 500 บาท โดยจะได้ทําการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อเรียกรายงานตัวและปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่างต่อไป

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.1 คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
1.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.3 หากมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1.4 มีทักษะในการพิมพ์สัมผัส, ใช้ Computer และ อินเตอร์เน็ต
1.5 มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี น้ําเสียงที่น่าฟัง เหมาะกับการเป็นผู้ให้บริการ
1.6 มีทักษะในการจับประเด็นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้า
1.7 มีความสามารถในการสื่อสารหรืออธิบายสื่อความให้ลูกค้าเข้าใจได้
1.8 สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
1.9 สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร/กะได้ ตามเวลาที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม กําหนด
1.10 หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กําหนดวันสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ
ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและพิมพ์ดีด, กําหนดวันสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้ที่ www.cattelecom.com, www.cat1322.com และประกาศ ณ ส่วนพัฒนา CAT Contact Center ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ อาคาร 3 ชั้น 4 ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,