((ด่วนมาก!!)) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2558 สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((ด่วนมาก!!)) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2558 สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2558

สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2558

ล่าสุด!!! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับสายประจำ THP Contact Center 1545 อัตราค่าจ้างเริ่มต้นวันละ 370 บาท และปรับค่าจ้างเพิ่มตามการประเมินผลงาน และอายุสัญญาจ้าง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2558

รับสมัคร ผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)
จำนวนหลายอัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับสายประจำ THP Contact Center 1545 อัตราค่าจ้างเริ่มต้นวันละ 370 บาท และปรับค่าจ้างเพิ่มตามการประเมินผลงาน และอายุสัญญาจ้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 35 ปี
– คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ / ในวันหยุดได้
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Word Excel Internet
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายไม่เกิน 2 นิ้ว จำนวน1 รูป
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

***เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อม วัน/เดือน/ปี***

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,