ด่วนมาก!! ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน 94 อัตรา 18 – 20 ธค 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก!! ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน  94 อัตรา 18 – 20 ธค 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3/12/2555  ศูนย์การบินทหารบกเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวนรวมทั้งสิ้น 94 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครในตำแหน่ง  เสมียน นายสิบส่งกำลัง พลขับ พลวิทยุ ช่างวิทยุ ช่างยานยนต์ล้อ และ ช่างไฟฟ้า เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่  18 – 20 ธันวาคม 2555 โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานการสมัครครบเท่านั้น สำหรับท่านที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับ ศูนย์การบินทหารบก ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของ คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ
กองทัพบก รับสมัคร 2556 ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน  94 อัตรา 18 – 20 ธค 2555

กองทัพบก รับสมัคร 2556 ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน  94 อัตรา 18 - 20 ธค 2555

กองทัพบก รับสมัคร 2556

ด่วนมาก!! ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน  94 อัตรา 18 – 20 ธค 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร

ศูนย์การบินทหารบก กองทัพบก รับสมัคร 2556 ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน  94 อัตรา 18 – 20 ธค 2555
เปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวนรวมทั้งสิ้น 94 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • เสมียน จำนวน 19 อัตรา
  • เสมียน จำนวน 3 อัตรา
  • เสมียน จำนวน 1 อัตรา
  • นายสิบส่งกำลัง จำนวน 2 อัตรา
  • พลขับ จำนวน 40 อัตรา
  • พลวิทยุ จำนวน 13 อัตรา
  • ช่างวิทยุ จำนวน 9 อัตรา
  • ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 6 อัตรา
  • ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา กองทัพบก รับสมัคร 2556 ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน  94 อัตรา 18 – 20 ธค 2555

การรับสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่  18 – 20 ธันวาคม 2555 กองทัพบก รับสมัคร 2556 ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน  94 อัตรา 18 – 20 ธค 2555
อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>>

อ่านรายละเอียดคลิก!!!

กองทัพบก รับสมัคร 2556

Tags: , , , ,