ด่วนมาก!! สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงานรวม 2 ตำแหน่ง 24 พย-4 ธค 2557 สมัครงานสำนักงานประกันสังคม 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก!! สำนักงานประกันสังคม รับสมัครงานรวม 2 ตำแหน่ง 24 พย-4 ธค 2557 สมัครงานสำนักงานประกันสังคม 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงานสำนักงานประกันสังคม 2558

สมัครงานสำนักงานประกันสังคม 2558

ด่วนมาก!! สำนักงานประกันสังคมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอทราบรายละเอียดการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.sso.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตามเอกสารแนบคะ…

ประกาศสำนักงานประกันสังคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

2. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครงตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอทราบรายละเอียดการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.sso.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

Tags: , ,