ด่วนมาก@! สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร กว่า 455 อัตรา 1-22 มิถุนายน 2561 สมัครสอบตำรวจ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร กว่า 455 อัตรา 1-22 มิถุนายน 2561 สมัครสอบตำรวจ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จํานวน 455 อัตรา ประกาศรับสมัครวันที่ 25 – 31 พ.ค. 2561 รับสมัครวันที่ 1 – 22 มิ.ย. 2561 สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2561 ทาง http://www.policeadmission.org เท่านั้น “สรรหาตํารวจอย่างมืออาชีพ” http://rcm.edupol.org กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งรอง สว.(สอบสวน) เพศชาย 250 อัตรา
รับสมัครบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับอัตราเงินเดือนระดับ ส.1 ขั้น 19.5 (15,920 บาท)

2. ตำแหน่งรองรอง สว.(ทําหน้าที่นิติกร) 15 อัตรา
รอง สว.(ทําหน้าที่ตรวจสอบสํานวนอัยการฯ) 20 อัตรา รับสมัครบุคคลภายนอก (เพศชาย / หญิง) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จํานวน 35 อัตรา แบ่งเป็น 1.รอง สว.(ทําหน้าที่นิติกร) ในสังกัด สํานักงานกฎหมายและคดี จํานวน 15 อัตรา 2.รอง สว.(ทําหน้าที่ตรวจสอบสํานวนอัยการและให้ความเห็นทางกฎหมาย) –
ในสังกัด กองคดีอาญา และ ส่วนตรวจสอบสํานวนคดีอุทธรณ์และฎีกา จํานวน 20 อัตรา รับอัตราเงินเดือนระดับ ส.1 ขั้น 19.5 (15,920 บาท)

3. ตำแหน่งรอง สว.(ทําหน้าที่บัญชี) 50 อัตรา
รับสมัครบุคคลภายนอก (เพศชาย / หญิง) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี จํานวน 70 อัตรา แบ่งเป็น 1.รอง สว.(ทําหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ในสังกัด สํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน 20 อัตรา 2.รอง สว.(ทําหน้าที่บัญชี) ในสังกัด ตร. จํานวน 50 อัตรา รับอัตราเงินเดือนระดับ ส.1 ขั้น 18.5 (15,290 บาท)

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) 100 อัตรา
รับสมัครบุคคลภายนอก (เพศชาย / หญิง) ผู้มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ แบ่งเป็น 1.สาขาเคมี เท่านั้น จํานวน 55 อัตรา 2.สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น จํานวน 31 อัตรา 3.สาขาจุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เท่านั้น
จํานวน 14 อัตรา รับอัตราเงินเดือนระดับ ส. 1 ขั้น 18.5 (15,290 บาท)

กำหนดการมีดังนี้
1. ออกประกาศรับสมัครฯ 25 – 31 พ.ค.61
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทาง http://www.policeadmission.org/ 1 – 22 มิ.ย.61
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน 17 ส.ค.61
4. สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.61
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 4 ก.ย.61
6. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และตรวจร่างกาย 11 – 21 ก.ย.61
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) 26 ก.ย.61
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง 9 พ.ย.61
9. ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 16 พ.ย.61

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ตำรวจ >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ตำรวจ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,