ด่วนมาก!! องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก รับสมัคร รวม 9 อัตรา 23 กย-13 ตค 2557 สมัครสอบ อบต 2558 เปิดสอบ อบต ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก!! องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก รับสมัคร รวม 9 อัตรา 23 กย-13 ตค 2557 สมัครสอบ อบต 2558 เปิดสอบ อบต ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

สมัครสอบ อบต 2558

สมัครสอบ อบต 2558

ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยผู้สมัครสอบต้องสอบตามหลักสูตรสอบแข่งขันเป็น 3 ภาค คือ 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน…..

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนายช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบต้องสอบตามหลักสูตรสอบแข่งขันเป็น 3 ภาค คือ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

การรับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดโทร. 042-250-448

Tags: , , ,