(ด่วนสุดๆ) กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครงานกว่า 78 อัตรา 19-30 กันยายน 2559 สมัครงานกรมบังคับคดี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

file_1382648386(ด่วนสุดๆ) กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครงานกว่า 78 อัตรา 19-30 กันยายน 2559 สมัครงานกรมบังคับคดี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด! กรมบังคับคดี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 78 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,300 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัสดุ กรมบังคับคดี ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ (โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.led.go.th) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครั้งที่ 2)

ด้วยกรมบังคับคดี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 78 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือวุฒิอื่นๆ ที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา มีทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัสดุ กรมบังคับคดี ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาราชการ (โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.led.go.th) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,