ด่วนๆ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบรวม 28 อัตรา 8 – 28 กันยายน 2559 สมัครสอบสำนักงานศาลยุติธรรม 2559-2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-09-04 at 7.47.22 PMด่วนๆ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบรวม 28 อัตรา 8 – 28 กันยายน 2559 สมัครสอบสำนักงานศาลยุติธรรม 2559-2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด! สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ จำนวน 16 ตำแหน่ง และเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ ojoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ จำนวน 16 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
– คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 – 16,500 บาท
– คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 – 19,250 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ จำนวน 12 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
– คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 – 16,500 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ ojoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , , ,