ด่วนๆ องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบรรจุกว่า 33 อัตรา 1-30 ธันวาคม 2560 สมัครสอบองค์การเภสัชกรรม ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนๆ องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบรรจุกว่า 33 อัตรา 1-30 ธันวาคม 2560 สมัครสอบองค์การเภสัชกรรม ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-12-03 at 10.00.47 AMล่าสุด! องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo เบอร์โทรศัพท์ 02-203-8155

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตําแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งเภสัชกร 5 จำนวน 21 อัตรา
3. ตำแหน่งนักการตลาด จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 จำนวน 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน
วุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 18,900 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo เบอร์โทรศัพท์ 02-203-8155

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,