ด่วนๆ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบจากบุคคลทั่วไป กว่า 30 คน 1 มีนา – 6 มิย 2559 สมัครสอบนายร้อยตำรวจ ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-03-05 at 10.51.21 AMด่วนๆ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบจากบุคคลทั่วไป กว่า 30 คน 1 มีนา – 6 มิย 2559 สมัครสอบนายร้อยตำรวจ ปี 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559
ล่าสุด! โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะรับจากบุคคลทั่วไป เพศชาย/หญิง จำนวนประมาณ 30 คน เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com เท่านั้น โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับ 6 มิถุนายน 2559 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น….

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง รับสมัครและสบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยโรงเรียนนายร้อยตำรวจจะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนที่รับ
รับจากบุคคลทั่วไป เพศชาย/หญิง จำนวนประมาณ 30 คน

พื้นฐานความรู้และคุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อที่ 1 และ 2 ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

วิธีการสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.rpca-admission.com เท่านั้น โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับ 6 มิถุนายน 2559 จะรับสมัครถึงเวลา 16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , ,