[ด่วน!!] กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวน 33 อัตรา 23 – 27 กค 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน!!] กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวน 33 อัตรา  23 – 27 กค 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/07/2555 วันนี้มีข่าวการับสมัครพนักงานราชการ ของกรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 18 อัตรา
เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา และ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา รวม 33 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กค 2555 สนใจอ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และ วิธีการรับสมัคร เพิ่มเติมได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ
[ด่วน!!] กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวนน 33 อัตรา  23 – 27 กค 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555

[ด่วน!!] กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวนน 33 อัตรา  23 - 27 กค 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555

กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555

[ด่วน!!] กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวน 33 อัตรา  23 – 27 กค 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร [ด่วน!!] กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวนน 33 อัตรา  23 – 27 กค 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555
ด้วยกรมการแพทย์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 18 อัตรา
เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
[ด่วน!!] กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวนน 33 อัตรา  23 – 27 กค 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555

วิธีการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
[ด่วน!!] กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวนน 33 อัตรา  23 – 27 กค 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและพัฒนามาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก job.ocsc.go.th คะ [ด่วน!!] กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวนน 33 อัตรา  23 – 27 กค 2555 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ปี 2555

Tags: , , , , , ,