ด่วน@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครรวม 178 อัตรา วุฒิ ปวส. 4 – 13 ตุลาคม 2560 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครรวม 178 อัตรา 4 – 13 ตุลาคม 2560 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-09-29 at 4.47.48 PMล่าสุด! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 178 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีตำแหน่งว่าง ซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทางบัญชี

3. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 31 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทางสาขาวิชาช่างโยธา ก่อสร้าง และอื่นๆ

4. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 25 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทางสาขาวิชาเครื่องกล

5. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 36 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 178 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีตำแหน่งว่าง ซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,