ด่วน! กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานรวม 8 อัตรา 17-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สมัครสอบกรมธนารักษ์ 2557-2558 สมัครงานกรมธนารักษ์ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานรวม 8 อัตรา 17-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สมัครสอบกรมธนารักษ์ 2557-2558 สมัครงานกรมธนารักษ์ 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครงานกรมธนารักษ์ 58

สมัครงานกรมธนารักษ์ 58

ล่าสุด!! กรมธนารักษ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนการแสดง เหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ตำแหน่งพนักงานนำชม ตำแหน่งเจ้าที่ที่วิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 -15.30…..

ประกาศกรมธนารักษ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ตำแหน่งพนักงานนำชม ตำแหน่งเจ้าที่ที่วิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ตำแหน่งพนักงานนำชม ตำแหน่งเจ้าที่ที่วิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานนำชม จำนวน 3 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าที่ที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

4. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

6. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 -15.30

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights