ด่วน!! กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 8-17 ตค 2557 สมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 8-17 ตค 2557 สมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ 2558

สมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์ 2558

ล่าสุด!! สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลแสถง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ….

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือมีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านโสตทัศนศึกษา/เทคนิคจากหน่วยงานของนิติบุคคล (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลแสถง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights