ด่วน! กองทัพอากาศ เตรียมเปิดรับสมัคร ทหารอากาศหญิง/ชาย หลายอัตรา ประจำปี 2561 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! กองทัพอากาศ เตรียมเปิดรับสมัคร ทหารอากาศหญิง/ชาย หลายอัตรา ประจำปี 2561 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561
ทหารอากาศหญิง/ชาย เตรียมเปิดสมัครหลายอัตรา!! อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท มีสิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น (ตอนนี้ ยังไม่เปิดรับ)

ทหารอากาศหญิง/ชาย เตรียมเปิดสมัครหลายอัตรา!!
อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

ในแต่ละปี กองทัพอากาศจะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม(ใกล้เข้ามาแล้ว)

เปิดการสอบเป็น 2 ระดับ
ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี (เกิด2531-2543)
1.วุฒิ ม.6
1.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00
1.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบวิชา
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

2 วุฒิ ปวช./ปวส.
2.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20
2.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.2.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน)
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
2.2.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ปวช./ปวส. 90 ข้อ (90คะแนน)

ระดับชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ เรืออากาศตรี) อายุ 18-35 ปี (เกิด2526-2543)
1.วุฒิ ป.ตรี/ป.โท
2.ผู้ที่จบ ป.ตรี และ ป.โท เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.20
3.ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที แบ่งเป็น 2 ส่วน
3.1 ส่วนวิชาพื้นฐาน ปรนัย 60 ข้อ (60คะแนน)
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
3.2 ส่วนวิชาความรู้เฉพาะ ตามคุณวุฒิที่สมัครสอบ ป.ตรี/ป.โท 90 ข้อ (90คะแนน)

เฉพาะผู้ชาย ไม่รับผู้มีภาระทางทหาร ดังนี้
1.ผู้ที่ต้องเป็นทหารเกณฑปี 2561
2.ผู้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
3.ผู้ที่ต้องเกณฑ์ทหารปี 2562
4.ผู้ที่หนีทหาร

สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น (ตอนนี้ ยังไม่เปิดรับ)

ค่าสมัครสอบ 350 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย

การแต่งกายเข้าสอบ
–ชาย สวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
–หญิง สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ

สอบพละ
1.ลุกนั่ง จับเวลา 1 นาที
2.ดันพื้น จับเวลา 1 นาที
3.วิ่ง 2.5 กิโลเมตร

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
เงินเดือน
-วุฒิ ม.6 รวมค่าครองชีพ 10,110 บาท
-วุฒิ ปวช. รวมค่าครองขีพ 10,830 บาท
-วุฒิ ปวส. รวมค่าครองชีพ 12,285 บาท
-วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท
-วุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,550 บาท
มีสิทธิที่พักอาศัย หรือค่าเช่าบ้านตามที่ทางราชการกำหนด

ปล.ข้อมูลด้านบน อ้างอิงจากระเบียบการสอบปีที่แล้ว (2560) สำหรับปีนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ที่มา : https://main.nine100.com/airforce-2561/

Tags: , , , , ,