[ด่วน!] การประปานครหลวง (กปน.) เปิดสอบกว่า 126 อัตรา 25 ธค 2557 – 13 มค 2558 สมัครงานการประปานครหลวง 2558 เปิดสอบ กปน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน!] การประปานครหลวง (กปน.) เปิดสอบกว่า 126 อัตรา 25 ธค 2557 – 13 มค 2558 สมัครงานการประปานครหลวง 2558 เปิดสอบ กปน 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมัครงานการประปานครหลวง 2558

สมัครงานการประปานครหลวง 2558

ล่าสุด!! การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จำนวน 126 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจะทำการเปิดรับสมัครทุกวันทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://job.mwa.co.th คลิกที่ “กรอกใบสมัครออนไลน์” โดยให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ รายละเอียดการรับสมัคร และคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัคร (หากยืนยันการกรอกใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม) โดยมีขั้นตอนตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 126 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 82 อัตรา

– วิศวกร (โยธา) จำนวน 50 อัตรา
– วิศวกร (ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วัดคุม/เครื่องวัด) จำนวน 20 อัตรา
– วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา
– วิศวกร (สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) จำนวน 3 อัตรา
– วิศวกร (โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 2 อัตรา
– วิศวกร (อุตสาหการ) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
3. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 28 อัตรา
4. ตำแหน่งนักบริหาร จำนวน 7 อัตรา
5. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
7. ตำแหน่งนิติกร (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

คุณสมบัติคร่าวๆ
– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
– ผู้มัครสอบต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทุกวันทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://job.mwa.co.th คลิกที่ “กรอกใบสมัครออนไลน์” โดยให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ รายละเอียดการรับสมัคร และคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัคร (หากยืนยันการกรอกใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม) โดยมีขั้นตอนตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สมัครสอบคลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) วิศวกร นักบัญชี  >>>>
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบบการประปานครหลวง (กปน.) ชุดที่ 4 คลิก!!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights