ด่วน!!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครรวม 32 อัตรา 13-14 สค 2558 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครรวม 32 อัตรา 13-14 สค 2558 สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2015

สมัครงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2015

ล่าสุด!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) เพื่อปฏิบัติงานประจำในการไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ ในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง LED2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. โทร 0-7326-2700 ต่อ 10970,10971 ประกาศรายชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4 และ เว็บไซต์ http://www.pea.co.th/site/s๓/home.aspx (โดยหารแต่งกายไม่สุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์) หากแต่งกายไม่สุภาพ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาติให้ยื่นใบสมัคร)

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 32 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำในการไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ ในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 32 อัตรา

อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 12,690 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง LED2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. โทร 0-7326-2700 ต่อ 10970,10971 ประกาศรายชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4 และ เว็บไซต์ http://www.pea.co.th/site/s๓/home.aspx (โดยหารแต่งกายไม่สุภาพ (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์) หากแต่งกายไม่สุภาพ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาติให้ยื่นใบสมัคร)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , , , ,