ด่วน! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดสอบตำแหน่งผู้จัดการ ประจำปี 2560 สมัครสอบ ธ.ก.ส. 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดสอบตำแหน่งผู้จัดการ ประจำปี 2560 สมัครสอบ ธ.ก.ส. 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
downloadล่าสุด!! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน กพ. ให้การรับรอง โดยผู้สมัครสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือกฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่บางเขน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 0-2558-5555 ต่อ 8330-6 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.baac.or.th หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2560

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน กพ. ให้การรับรอง

Screen Shot 2016-09-29 at 8.50.28 AM

การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือกฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 อาคารสำนักงานใหญ่บางเขน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 0-2558-5555 ต่อ 8330-6 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.baac.or.th หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,