ด่วน!! บริษัทขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงานรวม 280 อัตรา สมัครงาน บขส 2558 เปิดสอบ บขส 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! บริษัทขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงานรวม 280 อัตรา สมัครงาน บขส 2558 เปิดสอบ บขส 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัครงาน บขส 2558

สมัครงาน บขส 2558

ล่าสุด!! บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร พนักงานต้อนรับ และ พนักงานบริการ โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ งานจัดหาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ สมัครได้ที่ สถานีเดินรถของบริษัทขนส่ง จำกัด ทั่วประเทศ ทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.0-29362852-66 ต่อ 341,818 หรือ 0-2936-1152….

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัทขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถโดยสาร 120 อัตรา

เพศชาย อายุ 25 – 45 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร
วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.6
เงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท บาทต่อเดือน (เงินเดือน 13,000 บาท + เบี้ยเลี้ยง)

2.ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 80 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร
เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3

3. ตำแหน่งพนักงานบริการ 80 อัตรา
เพศชาย อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร
เงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3

รวมจำนวนทั้งสิ้น 280 อัตรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ค่าช่วยเหลือบุตร
3. ค่าเล่าเรียนบุตร
4. ชุดเครื่องแบบพนักงาน
5. ค่าตัดชุดเครื่องแบบพนักงาน

การรับสมัคร
ท่านใดที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ งานจัดหาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ สมัครได้ที่ สถานีเดินรถของบริษัทขนส่ง จำกัด ทั่วประเทศ ทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.0-29362852-66 ต่อ 341,818 หรือ 0-2936-1152 E-mail : hrm.transport@gmail.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights