ด่วน@! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เปิดรับสมัครงานรวม 234 อัตรา บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เปิดรับสมัครงานรวม 234 อัตรา บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”)
Screen Shot 2017-08-13 at 4.21.47 PMบริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ (.NETโปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกประกันความปลอดภัย จำนวน 1อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี (ประจำรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) จำนวน 200 อัตรา
6. ตำแหน่งวิศวกรงานวิศวกรรมโครงการ จำนวน 6 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 10 อัตรา
8. ตำแหน่งวิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง จำนวน 7 อัตรา
9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งวิศวกรแผนกจัดหาวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งวิศวกรระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 243 อัตรา

ลงทะเบียนสมัครงาน
การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,