(ด่วน!) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรวม 44 อัตรา 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(ด่วน!) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานรวม 44 อัตรา 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-02-26 at 7.15.30 PMล่าสุด! บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองระหว่าง วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาทำการ ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่ 01-11 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. (333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ)
ตำแหน่งที่ 12 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ตำแหน่งที่ 01-11 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต…

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคล

ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

Screen Shot 2017-02-26 at 7.03.14 PM
Screen Shot 2017-02-26 at 7.02.59 PM

รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองระหว่าง วันพุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาทำการ ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่ 01-11 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. (333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ)
ตำแหน่งที่ 12 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ตำแหน่งที่ 01-11 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,