ด่วน@! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานรวม 250 อัตรา บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2560 สมัครงานไปรษณีย์ไทย ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานรวม 250 อัตรา บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2560 สมัครงานไปรษณีย์ไทย ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-08-05 at 5.11.13 PMล่าสุด! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดบสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน-ประกาศ” หรือที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ในคุณวุฒิต่างๆ ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้

คุณวุฒิศึกษาที่ได้รับสมัคร
Screen Shot 2017-08-05 at 4.59.01 PM

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน-ประกาศ” หรือที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,