ด่วน! ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 300 อัตรา 22-26 มกราคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) 300 อัตรา 22-26 มกราคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-12-22 at 9.12.46 PMระเบียบการ สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอกของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)
ขอให้ผู้สมัครอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ ตามลำดับข้อให้ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง ประจำศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พ.ค.61 โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5) ซึ่งจะได้รับเงินเดือน รวมค่าครองชีพ เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 10,000.-บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
– เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค. 2561 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับปี พ.ศ. เป็นหลัก (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบันลบ พ.ศ. เกิด) และ (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สeเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย.61)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
อื่นๆรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การสมัครสอบ
ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ www.infantry-center.com เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้ และหลักฐานที่นำมาใช้สมัครสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่าเอกสารเป็นเท็จ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ สอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ต่อ 54014, 54016, 54018, 54133 หรือทาง www.infantry-center.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,