ด่วน!!! ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครรวม 60 อัตรา 14-21 กันยายน พ.ศ. 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-09-19 at 7.53.27 PMด่วน!!! ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครรวม 60 อัตรา 14-21 กันยายน พ.ศ. 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด!! ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-2474685-6 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครในประกาศฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 60 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-2474685-6 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครในประกาศฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,