ด่วน! ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน รวม 30 อัตรา 13 – 26 ธันวาคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! ศูนย์รักษาความปลอดภัย รับสมัครพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน รวม 30 อัตรา 13 – 26 ธันวาคม 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560
Screen Shot 2017-12-16 at 8.23.12 AMล่าสุด! ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 30 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่กองกำลังพล กองบัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 17 รามอินทรา 2/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร….

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 30 อัตรา
1. ภาษาเขมร ชาย ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 6 อัตรา
2. ภาษาเขมร หญิง ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 2 อัตรา
3. ภาษาเวียดนาม ชาย ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 6 อัตรา
4. ภาษาเวียดนาม หญิง ( อัตรา สิบเอก) จำนวน 2 อัตรา
5. ภาษาลาว ชาย (อัตรา สิบเอก) จำนวน 6 อัตรา
6. ภาษาลาว หญิง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 4 อัตรา
7. ภาษายาวี ชาย (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
8. ภาษายาวี หญิง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
9. ภาษาเกาหลี หญิง (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา
10. ภาษาเกาหลี ชาย (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด
2. เป็นบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย/หญิง ตามอัตราที่ระบุ ใน ผนวก ก.
3. มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ ถึง 30 ปี (เกิด 1 ม.ค.31 – 31 ธ.ค.43) ชายสูง 155 / หญิง สูง 150 ขึ้นไป
4. สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3,ม.6,ปวช.,ปวส
5. ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
9. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
10. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

กำหนดการรับสมัคร
จำหน่ายใบสมัครในวันที่ : ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ธันวาคม 2560 และรับสมัคร 18 – 26 ธันวาคม 2560 เว้นวันหยุดเวลาราชการ ( 09.00 น. – 15.30 น.) สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่กองกำลังพล กองบัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 17 รามอินทรา 2/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,