ด่วน@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน รวม 521 อัตรา 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน รวม 521 อัตรา 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 521 อัตรา รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา
รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา

ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 4 มี.ค. 62)
รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. – 1 เม.ย. 62)

1. กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) จำนวน 162 อัตรา
โทรศัพท์ 0 2941 3162, 0 2941 1928 และ 0 2941 2698
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บัญชี และหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานด้านบัญชี)
– รับเพศชายหรือเพศหญิง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– รับวุฒิ ปวช. ทางบัญชี เท่านั้น

**********************************

2. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 100 อัตรา โทรศัพท์ 0 2205 1060-3
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ
– รับเพศชายหรือเพศหญิง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– รับวุฒิ ม.6/ปวช. ทุกสาขา

**********************************

3. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 125 อัตรา โทรศัพท์ 0 2205 1118
กลุ่มงานเทคนิค
1. ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ จำนวน 90 อัตรา
– รับเพศชายหรือเพศหญิง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– รับวุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม

2. ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา
– รับเพศชายหรือเพศหญิง
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– รับวุฒิ ปวช. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์

3. ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา
– รับเพศชาย
– อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา
– ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์

**********************************

4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 134 อัตรา
โทรศัพท์ 0 2279 9520 – 34 ต่อ 51113 และ 51106
กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง
– รับเพศชาย
– อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,