ด่วน@! สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 12 อัตรา 4-17 เมษายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 12 อัตรา 4-17 เมษายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๔ ตําแหน่ง ๑๒ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม….

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ๔ ตําแหน่ง ๑๒ อัตรา ดังนี้
– พนักงานราชการพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน ๘ ตําแหน่ง ๑๐ อัตรา คือ

และตำแหน่งอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม http://www.mot.go.th ในหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือสอบถามจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานมายัง กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,