ด่วน!! สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ อัตราจ้าง 11,500 บาท 8-15 กันยายน พ.ศ. 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

downloadด่วน!! สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ อัตราจ้าง 11,500 บาท 8-15 กันยายน พ.ศ. 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด! สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ระดับ ปวส.) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวสนันสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (ระดับ ปวส.)
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,