ด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 กว่า 500,000 ที่นั่ง สมัครสอบ ก.พ. 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 กว่า 500,000 ที่นั่ง สมัครสอบ ก.พ. 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-02-20 at 6.28.51 PMล่าสุด! สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560” ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่องรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบดังรายละเอียดต่อไปนี้

Screen Shot 2017-02-20 at 6.20.10 PM
Screen Shot 2017-02-20 at 6.20.34 PM
Screen Shot 2017-02-20 at 6.25.52 PM

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , ,