ด่วน!! สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการรวม 13 อัตรา 14 – 18 มค 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการรวม 13 อัตรา 14 – 18 มค 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/01/2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการรวม 13 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มกราคม 2556 โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสรรหาบรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนีบลรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สนใจอ่านรายละเอียปลีกย่อยเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่อได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ ด่วน!! สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการรวม 13 อัตรา 14 – 18 มค 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556

ด่วน!! สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการรวม 13 อัตรา 14 - 18 มค 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556

ด่วน!! สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการรวม 13 อัตรา 14 – 18 มค 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556

รายละเอียดการรับสมัคร สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการรวม 13 อัตรา 14 – 18 มค 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการรวม 13 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานบันทึกข้อมูล

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มกราคม 2556

การรับสมัคร สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนีบลรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดคลิก!!

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร 2556 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สมัครงาน 2556

Tags: , , , , ,