ด่วน! โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน รวม 9 อัตรา 3 เมษา – 15 พค 2560 สมัครงานโรงงานยาสูบ ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน! โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน รวม 9 อัตรา 3 เมษา – 15 พค 2560 สมัครงานโรงงานยาสูบ ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-04-01 at 5.06.14 PMล่าสุด โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดยความร่วมมือกับศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้มาสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ตู้ ปณ.11 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 โทรศัพท์ (IP Phone) 02-572-4042 ต่อ 438401-2 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบแต่อย่างใด)

ประกาศโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงาน
โดยความร่วมมือกับศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ด้วยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อจ้างเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

Screen Shot 2017-04-01 at 4.56.10 PM

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้มาสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ตู้ ปณ.11 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 โทรศัพท์ (IP Phone) 02-572-4042 ต่อ 438401-2 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบแต่อย่างใด)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights