ด่วน@! โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครหลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 104 อัตรา 4-11 มีนาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครหลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 จำนวน 104 อัตรา 4-11 มีนาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (หลักสูตรช่างเฉพาะทาง] ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า จํานวน 104 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ. เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทดลองงาน กําหนดการรับสมัคร)
– จําหน่ายใบสมัคร : 18 ก.พ. 62 – 11 มี.ค. 62
– รับสมัคร : 4 – 11 มี.ค. 62
– ประกาศเลขที่สอบ : 22 มี.ค. 62
– สอบข้อเขียน : 26 มี.ค. 52 (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตําแหน่ง)
– ประกาศผลสอบข้อเขียน : 5 เม.ย. 62
– ทดสอบว่ายน้ําและตรวจประวัติ : 9 เม.ย. 62
– ทดสอบสมรรถภาพ : 10 – 11 เม.ย. 62
– ตรวจโรค : 12 เม.ย. 62
– สอบสัมภาษณ์ : 18 – 23 เม.ย. 62
– ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 62
– เปิดภาคเรียน : 16 พ.ค. 62

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2536 ถึง 30 พ.ย. 2543 เท่านั้น
– เป็นโสด มีสัญชาติไทย – จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากําลัง เท่านั้น
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ําหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ําหนักไม่เกินส่วนสูง – 100
– รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
– สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
– ไม่มีลายสักบนร่างกาย
– ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
– ยินดีไปปฏิบัติงานประจํา ณ สํานักงานในส่วนภูมิภาค
*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการใดๆจะแจ้งให้ทราบ และรายละเอียดการสมัครอื่นๆควรศึกษาจาก คู่มือการรับสมัครคัดเลือก จําหน่ายที่ รรช. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ เท่านั้น) ที่เดียวเท่านั้น สอบถามได้ที่เพจ รรช หรือ ติดต่อ 02-590-5596 , 02-590-5598
#PEAEVS2562

Tags: , , , ,