การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับ 51 อัตรา 2 – 31 มค 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย black amateur porn สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับ 51 อัตรา  2 – 31 มค 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/01/2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวนรวมทั้งสิ้น 51 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.registrar.ku.ac.th/tat ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ในตำแหน่งดังกล่าวท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับ 51 อัตรา  2 – 31 มค 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับ 51 อัตรา  2 - 31 มค 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย hot milfs ททท สมัครงาน 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับ 51 อัตรา  2 – 31 มค 2556 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556
๑. เลขานุการ ๔ ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อที่ปรึกษาระดับ ๑๑ หน่วยงานผู้ว่าการ จำนวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานสารสนเทศ ๔ กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
๓. พนักงานวางแผน ๔ งานติดตามและประเมินผลตลาดในประเทศ กองติดตามและประเมินผล nolvadex online ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
๔. นักบัญชี ๓ งานบัญชีส่วนกลาง กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
๕. นักบัญชี ๓ งานบัญชีลูกหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
hentai porn videos ๖. พนักงานงบประมาณ ๓ งานควบคุมงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
๗. พนักงานการเงิน ๓ งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
๘. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ celeb sex videos ๓ กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
๙. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
gay sex ๑๐. พนักงานสารสนเทศ ๓ กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
๑๑. พนักงานการตลาด ๓ ททท. สำนักงานภูเก็ต ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน ๒ อัตรา
๑๒ . ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๑๓. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา

และตำแหน่งอื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

การรับสมัคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556
(๑) สมัครทาง Online Website http://reg.registrar.ku.ac.th/tat แล้วพิมพ์เอกสาร การสมัครมายื่นรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
(๒) เปิดรับสมัครทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๔ mobile porn videos กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การกำหนดอัตราเงินเดือน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556
(๑) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๔ ขั้น ๑๒,๖๙๐ black girl porn บาท
(๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ก. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้น ๑๑,๓๕๐ บาท
ข. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้น adult anime ๑๐,๑๕๐ บาท

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดคลิก!!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2556 ททท สมัครงาน 2556

ส่งความคิดเห็นคลิก!! ที่นี่คะ


กล่องแสดงความคิดเห็น
* จำเป็นต้องใส่