[กองทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!] กองทัพอากาศ รับสมัครช่างโยธา 24 ธค 2555-3 มค 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ รับสมัครช่างโยธา 24 ธค 2555-3 มค 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556 [กองทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!]
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/12/2555 กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้าสอบ เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งช่างโยธา อัตราเงินเดือน แรกเข้า 9150 บาท โดยจะรับสมัครคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24 ธค 2555-3 มค 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งนายช่างโยธา กับกองทัพอากาศ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายของประกาศนี้คะ [กองทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!] กองทัพอากาศ รับสมัครช่างโยธา 24 ธค 2555-3 มค 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556

[กองทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!] กองทัพอากาศ รับสมัครช่างโยธา 24 ธค 2555-3 มค 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556

กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556

[กองทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!] กองทัพอากาศ รับสมัครช่างโยธา 24 ธค 2555-3 มค 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556

อ่านรายละเอียดของข่าว กองทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!] กองทัพอากาศ  กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!] กองทัพอากาศ องทัพอากาศ รับสมัคร 2556
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโยธา รวม 1 อัตรา
โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555-3 มกราคม 2556
ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ช่างโยธา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง, ช่างโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงาน และมีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๒๐ ขึ้นไป เพศชาย และต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่ ถนน รั้ว ท่อทาง ระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ เขื่อน สนามบิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
๒. ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตามขั้นตอนต่าง ๆ
๓. ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา
๔. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๘. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!] กองทัพอากาศ รับสมัครช่างโยธา 24 ธค 2555-3 มค 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
องทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!] กองทัพอากาศ รับสมัครช่างโยธา 24 ธค 2555-3 มค 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556
อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบ >>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

แนวข้อสอบ ทหารอากาศ

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบ!!] กองทัพอากาศ รับสมัครช่างโยธา 24 ธค 2555-3 มค 2556 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2556

Tags: , , , ,