ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา บัดนี้-31 ธ.ค. 2559 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2559 สอบธนาคารออมสิน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา บัดนี้-31 ธ.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/02/2559 อีกข่าว สอบธนาคารออมสิน 2559 ที่นำมาฝากวันนี้คะ เนื่องจาก ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้าง ในตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต ลูกจ้าง (คนพิการ) ลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ จำนวนหลายอัตรา รับวุฒปริญญาตรีทุกสาขา นับตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2559 สนใจติดตามอ่านรายละเอียด ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2559 ต่อได้ที่นี่

 

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา บัดนี้-31 ธ.ค. 2559 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2559 สอบธนาคารออมสิน 2559

ธนาคารออมสิน
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้าง หลายอัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2559

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้าง ในตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต ลูกจ้าง (คนพิการ) ลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ จำนวนหลายอัตรา รับวุฒปริญญาตรีทุกสาขา นับตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
– ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
– ลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
– ลูกจ้างปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานเป็นกะ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
– ลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต (Call center) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
– ลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
– ลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
 
ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และ
ผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้
 
ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
 
***ผู้สมัครที่ได้ทำการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับมาพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ของท่านให้ตรงกับที่ท่านกรอกใบสมัครครั้งแรก จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา บัดนี้-31 ธ.ค. 2559 ธนาคารออมสิน สมัครงาน 2559 สอบธนาคารออมสิน 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,