บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย – 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย – 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อ 19/06/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงาน ของบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนิติกร พนักงานบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่การเดินรถ บุคลากร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สถิติ โดยจะทำการเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.transport.co.th สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่าง บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย – 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555

บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย - 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555

บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555

บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย – 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศบริษัทขนส่งจำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย – 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555

ด้วยบริษัทขนส่งจำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณวุฒิ/คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย – 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555
1. อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร(สำหรับบุคคลภายนอก)
2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

ตำแหน่งที่รับสมัคร บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย – 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555
1. นิติกร 4- 6
(สอบขึ้นบัญชี)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง

2. พนักงานบัญชีและการเงิน 2- 5
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) สาขาบัญชีตามที่ ก.พ. รับรอง
– สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

3. เจ้าหน้าที่การเดินรถ 4 – 6
(สอบขึ้นบัญชี)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ กพ รับรอง หรือ เป็นพนักงานภายในที่ได้รับการบรรจุไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ในกลุ่มงานทั่วไป และดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. บุคลากร 4 – 6
(สอบขึ้นบัญชี)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทั่วไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ (สาขาการปกครอง หรือบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์) ตามที่ กพ รับรอง

5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 – 6
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ตามที่ กพ รับรอง

6. เจ้าหน้าที่สถิติ 4 -6
(สอบขึ้นบัญชี)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ตามที่ กพ รับรอง

วิธีการรับสมัคร บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย – 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.transport.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก boontermblog.com คะ บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) รับสมัครสอบพนักงาน 6 ตำแหน่ง 11 มิย – 13 กค 2555 บริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , ,