บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน 6-20 ม.ค.55 บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน 6-20 ม.ค.55 บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/01/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ของบริษัท ขนส่ง จำกัด สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม 2555 หากท่านใดสนใจจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด สังกัดกระทรวงคมนาคม สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัคร พร้อมฝากประวิติไว้ได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน 6-20 ม.ค.55 บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน 6-20 ม.ค.55 บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555

บริษัท ขนส่ง จำกัด บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน 6-20 ม.ค.55 บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555

ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา

รับออนไลน์ (6-20 ม.ค.55) บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน 6-20 ม.ค.55 บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555
บริษัท ขนส่ง จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน 6-20 ม.ค.55 บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องโดยเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์รวมกันไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
2. อายุุตั้ง 20 – 30 ปี บริบูรณ์
บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน 6-20 ม.ค.55 บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555
โดยเิปิดรับสมัครตั้งแต่ 6 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง http://job.transport.co.th/ บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน 6-20 ม.ค.55 บขส สมัครงาน 2555 บขส รับสมัครงาน 2555

สนใจสมัคร>>>>>>>>คลิก!!!

Tags: , , , , , , , , , ,