บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน รวม 6 ตำแหน่ง บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครงาน ทีโอที 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน รวม 6 ตำแหน่ง บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครงาน ทีโอที 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในตําแหน่งต่างๆ อาทินักงบประมาณและการเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานขาย วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และดําเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน….

ประกาศ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็น พนักงาน ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 นักงบประมาณและการเงิน
1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.3 บุคลากร
1.4 นักบริหารงานทั่วไป
1.5 นักบริหารงานขาย
1.6 วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การรับสมัคร
3.1 สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และดําเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
3.2 ให้ผู้สมัครเลือกตําแหน่งงานที่ต้องการสมัครในระบบสมัครงาน ได้ 1 ตําแหน่ง เท่านั้น
3.3 กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร 02-574.9490 – 3, 02-505-1586 – 7 (คุณรพีธรรม์, คุณนพดล, คุณนิวัฒน์, คุณจารุณี, คุณพรสิริ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,