บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานรวม 16 อัตรา 26 มิย – 12 กค 2560 สมัครสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานรวม 16 อัตรา 26 มิย – 12 กค 2560 สมัครสอบบริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-06-15 at 6.54.49 PMล่าสุด! บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป้นพนักงาน โดยผู้สนใจสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน – ประกาศ” หรือที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 11 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวมจำนวน 16 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร
Screen Shot 2017-06-15 at 6.38.46 PM

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน – ประกาศ” หรือที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,