สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส รับสมัครสอบ 8 – 28 กพ 2555 ปปส สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส รับสมัครสอบ 8 – 28 กพ 2555 ปปส สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30/01/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบภาค ข ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบได้ ด้านล่างคะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส รับสมัครสอบ 8 – 28 กพ 2555 ปปส สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส รับสมัครสอบ 8 - 28 กพ 2555 ปปส สมัครงาน 2555

ปปส สมัครงาน 2555

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส รับสมัครสอบ 8 – 28 กพ 2555 ปปส สมัครงาน 2555

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส รับสมัครสอบ 8 – 28 กพ 2555 ปปส สมัครงาน 2555
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 9,140 – 10,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส รับสมัครสอบ 8 – 28 กพ 2555 ปปส สมัครงาน 2555
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีเทคนิค และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส รับสมัครสอบ 8 – 28 กพ 2555 ปปส สมัครงาน 2555
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.oncb.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน”
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส รับสมัครสอบ 8 – 28 กพ 2555 ปปส สมัครงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >> สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดสอบภาค ข ปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2555

Tags: , , , , , , ,