[ออกแล้ว!!] ผลสอบตำรวจ ประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2555 ผลสอบตำรวจ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ออกแล้ว!!] ผลสอบตำรวจ ประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2555 ผลสอบตำรวจ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/08/2555 หลังจากที่รอคอยกันมานาน สำหรับท่านที่ได้ทำการสอบตำรวจวุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2555 วันนี้ออกแล้วสำหรับผลสอบตำรวจ 2555 ประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. สายป้องกันปราบปราม(นักเรียนนายสิบตํารวจ) และสายอำนวยการ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ตามลิ้งที่ทางเว็บไซต์ได้แนบมาด้วย ด้านล่างประกาศคะ [ออกแล้ว!!] ผลสอบตำรวจ ประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2555 ผลสอบตำรวจ 2555

[ออกแล้ว!!] ผลสอบตำรวจ ประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2555 ผลสอบตำรวจ 2555

ผลสอบตำรวจ ประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2555 ผลสอบตำรวจ 2555


[ออกแล้ว!!] ผลสอบตำรวจ ประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2555 ผลสอบตำรวจ 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม[ออกแล้ว!!] ผลสอบตำรวจ ประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2555 ผลสอบตำรวจ 2555

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555 (สายป้องกันปราบปราม)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555 (สายอำนวยการ)

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.policeadmission.com คะ [ออกแล้ว!!] ผลสอบตำรวจ ประทวน วุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2555 ผลสอบตำรวจ 2555

Tags: , , ,