[ล่าสุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555 ผลสอบ กพ ภาค ก 2555 ผลสอบ กพ 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ล่าสุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555 ผลสอบ กพ ภาค ก 2555 ผลสอบ กพ 55
ข่าวอัพเดทเมื่อวันที่  05/10/2555 สำนักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ สำนักงาน กพ. ประจำปี 2555 แล้วสำหรับท่านใดที่ได้ทำการสอบภาค ก ไปแล้วววันท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ และสำหรับผู้ที่มีรายชื่อหรือสอบผ่านไปแล้วทางสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ผู้สอบผ่านภาค ก. ทุกคนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในตอนแรก และหากผู้ใดยังไม่ได้รับหนังสือรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ให้ท่านเขียนคำร้องแจ้งให้สำนักงาน ก.พ.ทราบทางไปรษณีย์ [ล่าสุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555 ผลสอบ กพ ภาค ก 2555 ผลสอบ กพ 55

[ล่าสุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555 ผลสอบ กพ ภาค ก 2555 ผลสอบ กพ 55

ผลสอบ กพ ภาค ก 2555

[ล่าสุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555 ผลสอบ กพ ภาค ก 2555 ผลสอบ กพ 55

อ่านรายละเอียด [ล่าสุด] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555 ผลสอบ กพ ภาค ก 2555 ผลสอบ กพ 55
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555
สำนักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ กพ. ประจำปี 2555

* สำหรับผู้สมัครที่เข้ามาดูผลการสมัครสอบ การดาวน์โหลด PDF File เพื่อดูผล จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดาวน์โหลด ผู้สมัครควรเข้าเมนู “ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน” ในการดูผลสอบแทน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ท่านสามารถตรวจสอบแต่ละศูนย์ได้ตามลิ้งด้านล่าง

รหัสศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯ และปริมณฑล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 02 ฉะเชิงเทรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 03 พระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 04 ราชบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 05 เชียงใหม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 06 พิษณุโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 07 นครสวรรค์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 08 อุดรธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 09 อุบลราชธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 10 นครราชสีมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 11 สุราษฎร์ธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

รหัสศูนย์สอบ 12 สงขลา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

วิธีการค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ.  2555 ผลสอบ กพ ภาค ก 2555 ผลสอบ กพ 55
วิธีที่ 1 เข้าไปที่หัวข้อ ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ โดยพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน
วิธีที่ 2 เ
ข้า ไปที่หัวข้อประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555 โดยเลือกศูนย์สอบ

ผู้ที่สอบผ่านโปรดทราบ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ.  2555 ผลสอบ กพ ภาค ก 2555 ผลสอบ กพ 55
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555 ผู้สมัครสอบได้รับรองแล้วว่า ตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะไม่ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่าน ทั้งนี้
1. ผู้ที่สอบผ่านไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครสอบมาให้ สำนักงาน ก.พ. ตรวจ
2. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ เช่น ไม่สำเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิที่สมัครสอบ สำเร็จการศึกษาหลังวันปิดรับสมัครสอบ (31 พฤษภาคม 2555) เป็นต้น หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. จะไม่สามารถนำไปใช้ได้
3. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่งหนังสือรับรองไปให้ผู้สอบผ่านภาค ก. ทุกคนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หากผู้ใดยังไม่ได้รับหนังสือรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นั้น ให้เขียนคำร้องแจ้งให้สำนักงาน ก.พ.ทราบทางไปรษณีย์ (ดาวน์โหลดคำร้องที่นี่)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ.  2555 ผลสอบ กพ ภาค ก 2555 ผลสอบ กพ 55

Tags: , , , , , , , , , ,