กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-20 ก.พ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-20 ก.พ. 2560

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/02/2560 อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/02/2560 อีกข่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน 2560 เนื่องจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท ระหว่างวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 สนใจอ่านรายละเอียด กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน 2560 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ ไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆ ในการสมัครงานนี้ไปคะ มาติดตามข่าว พนักงานราชการ 60 ไปกับเรานะคะ

dss_8221384370

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-20 ก.พ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท ระหว่างวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักจัดการงานทั่วไป

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 21000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกฎหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนของสำนักในด้านต่างๆ เช่น ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริหารอาคารสถานที่ และด้านสัญญาต่างๆ
๒. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรอง เรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม
๓. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. ติดต่อประสานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
๕. ค้นห้าข้อมูล ประมวลผล พิจารณาให้ข้อคิดเห็นด้านกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
๖. จัดทำเอกสาร ร่าง และโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายใน และต่างประเทศ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-20 ก.พ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,