สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข 45 อัตรา 9-30 กันยายน 2559 พนักงานสาธารณสุข 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข 45 อัตรา 9-30 กันยายน 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/09/2559 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานประจำห้องยา พนักงานประกอบอาหาร พนักงานบริการ รวมจำนวน 45 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 2559

 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข 45 อัตรา 9-30 กันยายน 2559 พนักงานสาธารณสุข 2559

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 2559

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานประจำห้องยา พนักงานประกอบอาหาร พนักงานบริการ รวมจำนวน 45 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– พยาบาลวิชาชีพ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักวิชาการพัสดุ
– นักประชาสัมพันธ์
– นักจัดการงานทั่วไป
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– เจ้าพนักงานธุรการ
– ผู้ช่วยพยาบาล
– พนักงานช่วยเหลือคนไข้
– พนักงานประจำห้องทดลอง
– พนักงานประจำห้องยา
– พนักงานประกอบอาหาร
– พนักงานบริการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– พยาบาลวิชาชีพ               จำนวน  1  อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์               จำนวน  2  อัตรา
– นักวิชาการพัสดุ               จำนวน  1  อัตรา
– นักประชาสัมพันธ์               จำนวน  1  อัตรา
– นักจัดการงานทั่วไป               จำนวน  1  อัตรา
– เจ้าพนักงานเภสัชกรรม               จำนวน  3  อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               จำนวน  1  อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ               จำนวน  2  อัตรา
– ผู้ช่วยพยาบาล               จำนวน  3  อัตรา
– พนักงานช่วยเหลือคนไข้               จำนวน  21  อัตรา
– พนักงานประจำห้องทดลอง               จำนวน  4  อัตรา
– พนักงานประจำห้องยา               จำนวน  2  อัตรา
– พนักงานประกอบอาหาร               จำนวน  2  อัตรา
– พนักงานบริการ               จำนวน  1  อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข 45 อัตรา 9-30 กันยายน 2559 พนักงานสาธารณสุข 2559

Tags: , , , , , , , , , ,