ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 1-31 มี.ค. 2555 รับสมัครออนไลน์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 1 – 31 มี.ค. 2555 รับสมัครออนไลน์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/03/55 ข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากเป็นนักเดินเรือพาณิชย์คะ เพราะวันนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 2555 นี้เท่านั้น ท่านที่สนใจข่าว ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของ พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55 สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่เลยคะ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555


ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 1-31 มี.ค. 2555 รับสมัครออนไลน์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มี.ค. 2555
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ผ่านทางเว็บไซต์ www.mmtc.ac.th/reg ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
๑.) หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (๕ ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) สายวิทย์ – คณิต อายุไม่เกิน ๒๑ ปี
๒.) หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล (๕ ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างจักรกลหนัก และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม อายุไม่เกิน ๒๕ ปี
๓.) หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือ (๓ ปี) รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๓๐ ปี และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้สมัครเรียนทุกหลักสูตร ไม่ต้องเรียน รด. และจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีดังนี้ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
– วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ กรอกข้อมูลสมัครผ่านเว็บไซต์ www.mmtc.ac.th/reg
– วันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ยื่นหลักฐานประกอบการสมัครที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
– วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
– วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ สอบพลศึกษาว่ายน้ำ ๒๕ เมตร ภายใน ๒๕ วินาที
– วันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ สอบภาคทฤษฎี
– วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
– วันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
– วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
– วันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
– วันที่ ๒๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่เข้าใหม่ทุกหลักสูตรฝึกระเบียบเบื้องต้น
– วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปฐมนิเทศ/เข้าหอพัก
– วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านพาณิชย์นาวี เริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ปัจจุบันดำเนินการเรียนการสอนตามมาตรฐานอนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตร ๕ ปี ได้แก่ วิทยาการเดินเรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ และหลักสูตร ๒.๕ ปี ได้แก่ ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
-ฝ่ายเดินเรือ Deck Department ศึกษาเน้นหนักในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ การเดินเรือ การเรือ กฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศ การบรรทุกและการจัดระวาง อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ อุทกศาสตร์ การสื่อสารสากล การบริหารสังคม จิตวิทยาและหลักผู้นำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
-ฝ่ายช่างกลเรือ Engine Department ศึกษาเน้นหนักในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลเรือ การไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การต่อเรือและการทรงตัวของเรือ การโรงงานและการบริหารงานสังคม จิตวิทยาและหลักผู้นำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
– ความก้าวหน้าในการทำงาน ฝ่ายเดินเรือ จะทำงานในหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการนำเรือไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย การบรรทุก ขนส่ง ขนถ่ายสินค้าครบและตรงต่อเวลา ตำแหน่งสูงสุดคือ กัปตันเรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ – ๑๐ ปี บางคนก็เปลี่ยนตัวเองทำงานบนบก (ท่าเรือ สำนักงาน ตำแหน่งระดับผู้บริหารบ้าง) ฝ่ายช่างกลเรือ จะทำงานในหน้าที่รับผิดชอบทางด้านเครื่องยนต์กลไกที่ใช้ขับเคลื่อนภายในเรือ ทั้งหมด ให้สามารถทำงานได้ดีจนถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ตำแหน่งสูงสุดคือ ต้นกลเรือ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๕ – ๑๐ ปี บางคนก็เปลี่ยนตัวเองมาทำงานบนบก (ท่าเรือ สำนักงาน อู่ต่อเรือ อู่ซ่อมเรือ ตำแหน่งระดับผู้บริหารบ้าง) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
ผู้จบหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมประมง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ส่วนงานที่เกี่ยวกับเรือ) หน่วยงานบริษัท เอกชน ได้แก่ บริษัทเรือต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก บริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือ บริษัทที่เกี่ยวกับแท่นชุดเจาะน้ำมันกลางทะเล กิจการขุดแร่ในทะเล อู่ต่อเรือและอู่ซ่อมเรือ และบริษัทอะไหล่เรือ เป็นต้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ๑๒๐ หมู่ ๗ ซอยเทศบาล ๖ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๕๖ ๔๙๗๑ – ๘๐ ต่อ ๐ และ ๑๐๙ www.mmtc.ac.th หรือ www.facebook.com/ThaiMMTC

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ 2555 รับสมัครออนไลน์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2555 พาณิชย์นาวี สมุทรปราการ 55

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights