มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย เงินเดือน 18,720 บาท 19 กย – 8 ตค 2559 สมัครสอบราชภัฏศรีสะเกษ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-09-25 at 10.46.24 AMมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดสอบครูผู้ช่วย เงินเดือน 18,720 บาท 19 กย – 8 ตค 2559 สมัครสอบราชภัฏศรีสะเกษ 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด!! มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,720 บาท โดย ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.sskru.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์….

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชากร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชากร จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,720 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)

รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.sskru.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,