มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครรวม 34 อัตรา 18 มีนา-1 เมษา 2558 สมัครงาน บางมด ปี 2558 เปิดสอบบางมด 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครรวม 34 อัตรา 18 มีนา-1 เมษา 2558 สมัครงาน บางมด ปี 2558 เปิดสอบบางมด 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัครงาน บางมด ปี 2558

สมัครงาน บางมด ปี 2558

ล่าสุด!! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2558 หรือ http://job.kmutt.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายช่างเทคนิค จำนวน 5 อัตรา
2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
3. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
4 .นักบริหารการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
5 .นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
6. นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
7. นักบริหารงานบุคคล จำนวน 2 อัตรา
8 .นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
9 .นักบริหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา
10. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
11. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
12. นักโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
13. อาจารย์มัธยม (เคมี) จำนวน 1 อัตรา
14. อาจารย์มัธยม (อาจารย์หอพัก) จำนวน 1 อัตรา
15. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
16. นักฝึกอบรมและการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
17. นักวิเคราะห์งาน จำนวน 1 อัตรา
18. นักพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 1 เมษายน 2558

การรับสมัคร
กำหนด การรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2558 หรือ http://job.kmutt.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครงานคลิก!!!!

Tags: , , , , , , , ,