มาใหม่! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครงาน รวม 53 อัตรา 8 – 12 กรกฎาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครงาน รวม 53 อัตรา 8 – 12 กรกฎาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคะ
โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จะจ้างในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (12,690 บาท) เท่านั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
ไม่อนุญาตให้บุคคล ดังต่อต่อไปนี้ สมัครสอบ
– ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สัญญาจ้าง 2 ปี ปัจจุบัน
– อดีตพนักงาน/ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก
– ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกกรณี (พนักงาน/ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งอดีตและปัจจุบัน หรือบุคคลภายนอก) กรณีผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 055-320119 หรือ 055-320097 ต่อ 10970-72 ในวันและเวลาราชการ

ระยะเวลารับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครในเว็บไซด์ สมัครออนไลน์ในต าแหน่งและเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ตามประเภท และรูปแบบที่ PEA กำหนด ระหว่างวันที่ 8–12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไมเว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ http://recruit.pean2.com/ เมื่อสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบทั้งหมดจากเว็บไชต์และนำมายื่นด้วยตนเอง ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม ตึก 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลกเลขที่ 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-320119 หรือ 055-320097 ต่อ 10970-72 ภายในวันที่ 13-15กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เวลา 09.00-16.00 น.) โดยสวมหน้ากากอนามัยและแต่งกายสุภาพ หากแต่งกายไม่สุภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ยื่นใบสมัครโดยในขั้นตอนการสมัครจะมีการตรวจร่างกาย (วัดส่วนสูง/ชั่งน้ำหนัก/รอยสัก) สำหรับผู้สมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , , ,