มาใหม่!! สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบรวม 7 อัตรา 16-20 มีค 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่!! สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบรวม 7 อัตรา 16-20 มีค 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร

ล่าสุด!! สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี) และ นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี) รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบงานราชการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(ป.ตรี),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี),นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท)

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3. ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.โท)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

4. ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 – 20 มีนาคม 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights