ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา บัดนี้-25 ม.ค. 2556 มจพ รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ 16 อัตรา บัดนี้-25 ม.ค. 2556 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/01/2556 อีกข่าวการรับสมัครงานดีๆ ที่เอามาอัพให้ทราบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ ด้วยประกาศจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 14 ตำแหน่ง 16 อัตรา บัดนี้-25 มกราคม 2556 หากท่านต้องการรายละเอียด มจพ รับสมัคร 2556 เพิ่มเติม เราจัดเตรียมลิ้งก์ สมัครงาน มหาลัย 2556 ไว้ให้ท่านแล้วหละคะ ไปดูพร้อมๆ กันเลยดีกว่า อัพเดตไปด้วยกันคะ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556

มจพ รับสมัคร 2556

มจพ รับสมัคร 2556


ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา บัดนี้-25 ม.ค. 2556 มจพ รับสมัคร 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา บัดนี้-25 มกราคม 2556
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 14 ตำแหน่ง 16 อัตรา บัดนี้-25 มกราคม 2556
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.
1.นายช่างเทคนิค ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ปวส.ทางคอมพิวเตอร์)
2.ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ บรรจุ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถไปปฏิบัติงาน ณ มจพ.ปราจีนได้
3.บุคลากร (วทอ.)
4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3อัตรา) คณะครุศาสตร์ งานประชุมและพิธีการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวะ
5.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณ ภาควิชาขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.นักวิชาการศึกษา ณ คณะครุศาสาตร์
7.นักวิชาการศึกษา ณ สำนักวิจัย
8.นักวิชาการศึกษา ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
9.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ณ ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
10.นักวิเทศสัมพันธ์ ณ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ
11.วิศวกรไฟฟ้า ณ คณะวิศวะ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
12.วิศวกรไฟฟ้า โยธา ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวะ
13.นักวิจัย2 อัตรา ณ TGGS
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง
1.นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.นักวิชาการศึกษา
4.นักเอกสารสนเทศ
5.นักประชาสัมพันธ์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
14 ตำแหน่ง 16 อัตรา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2556
ณ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา บัดนี้-25 ม.ค. 2556 มจพ รับสมัคร 2556

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ.com คะ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย 2556 มจพ รับสมัคร 2556

Tags: , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights